Malerier fra ? - 2005

Bunker 2, 100x120 P

...malerier fra 2005 og før den tid...